Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van deze website. Door de website te
gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar
aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden
en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op
intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Vragen of twijfels?
Indien je nog vragen of twijfels heeft kun je contact met ons opnemen via info@softdigital.nl.