Wat is scrum?

Scrum is een agile projectmanagementframework dat wordt gebruikt bij softwareontwikkeling en andere projecten. Het is ontworpen om flexibiliteit, samenwerking en snelle iteratieve ontwikkeling mogelijk te maken. In Scrum worden projecten opgedeeld in korte ontwikkelingscycli, genaamd sprints, die meestal 1 tot 4 weken duren. Tijdens elke sprint worden specifieke doelen gesteld en wordt er gewerkt aan het leveren van een werkend product of deel van het product.

Er zijn verschillende redenen waarom SoftDigital ervoor kan kiezen om met Scrum te werken:

  1. Flexibiliteit: Scrum biedt flexibiliteit in het omgaan met veranderende eisen en prioriteiten. Door de korte sprints kunnen klantbehoeften snel worden geïdentificeerd en aangepast, waardoor het ontwikkelteam snel kan reageren op wijzigingen.
  2. Samenwerking: Scrum bevordert nauwe samenwerking tussen het ontwikkelteam, de klant en andere belanghebbenden. Er zijn regelmatige bijeenkomsten, zoals de dagelijkse stand-up meetings en de sprint reviews, waarbij alle betrokkenen kunnen communiceren en feedback kunnen geven.
  3. Snelle levering van waarde: Scrum streeft naar het leveren van werkende software aan het einde van elke sprint. Dit zorgt ervoor dat er voortdurend waarde wordt toegevoegd aan het product en dat er regelmatig feedback kan worden verzameld.
  4. Transparantie: Scrum legt de nadruk op transparantie door middel van regelmatige communicatie en zichtbaarheid van het werk. Het gebruik van Scrum-artefacten zoals de product backlog, sprint backlog en burndown charts maakt het gemakkelijk om de voortgang van het project te volgen.
  5. Voortdurende verbetering: Scrum stimuleert het inspecteren en aanpassen van het ontwikkelproces. Na elke sprint wordt er een retrospectieve gehouden om te kijken hoe het team beter kan samenwerken en efficiënter kan werken.

Door met Scrum te werken, kan SoftDigital profiteren van de flexibiliteit, samenwerking en snelle iteratieve ontwikkeling die het framework biedt. Het stelt hen in staat om op een effectieve en efficiënte manier webapplicaties op maat te ontwikkelen, waarbij de behoeften van de klant centraal staan en er ruimte is voor voortdurende verbetering gedurende het ontwikkelproces.